沙巴sb数据

Sverige har en lång historia och tradition av innovativ elektroniktillverkning, företag i Sverige är allmänt välkända för förnuftig användning av resurserna och skydd av miljön. Sverige är världsledande inom insamling och återvinning av elektronikskrot och batterier.

More information in English

För att hjälpa de svenska och nordiska elektroniktillverkarna förbli både nyskapande och miljömässigt ansvarsfulla, öppnade Belmont en återvinnings och återanvändningsanläggning i Karlskoga 2010.

Anläggningen i Karlskoga erbjuder tjänster inom elektronikåtervinning och förvaltning av IT tillgångar till svenska och skandinaviska elektroniktillverkare och producenter av elektroniska komponenter, andra företagskunder samt statliga organisationer.

Våra tjänster omfattar:

 • Miljöanpassad produktåtervinning som uppfyller eller överträffar, Waste Electrical and Electronic Equipment, (WEEE) direktiven i Europa
 • Aggressiva och effektiva vinstdelnings program som syftar till att maximera våra kunders avkastning
 • Hantering av föråldrat och överskotts material
 • Återanvändning av komponenter från kretskort och produkter
 • Inbytesprogram för datorer och mobiltelefoner
 • Detaljerad rapportering som uppfyller alla rättsliga krav
 • Skrotningsintyg

Miljöhänsyn

 • Regelbundna kontroller från Svenska Naturvårdsverket, hälso- och säkerhetsmyndigheter, samt våra stora Original Equipment Manufacturers (OEM) och Electronic Manufacturing Services (EMS) kunder
 • Regelbundna hälsokontroller för anläggning personal
 • Alla produkter/material hanteras och återvinns och omhändertas enligt Svensk och europeisk avfallslagstiftning

Certifikat

Anläggningen har följande certifieringar och licenser:
 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2015
 • OHSAS 18001:2007
 • Godkänd förbehandlare

Säkerhet

Anläggningen befinner sig på inhägnad plats med dygnet runt digital övervakning inklusive slumpmässiga säkerhetskontroller. Allt material förvaras säkert inomhus.

Kontakta

Belmont Trading Sweden
Kontor: +46 586 20 55 00